ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: نگرانی از اجرای حکم اعدام دلارا دارابی

عفو بین الملل
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری