ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: نگرانی از اجرای حکم اعدام مهدی مزروعی

عفو بین الملل
۸ خرداد ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری