ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد مجازات مرگ / سنگسار

عفو بین الملل
۸ خرداد ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری