بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

رهبران مخالف در ایران بازداشت شدند

عفو بین الملل
۲۹ خرداد ۱۳۸۸
گزارش

هفت رهبر سیاسی در ارتباط با عقاید احتمالی شان در باره انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری در تهران دستگیر شده اند. آنها باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. 

تمام هفت نفر نمایندگان گروه هایی هستند که وسیعا به عنوان هوادار نامزدهای مخالف رئیس جمهور کنونی احمدی نژاد شناخته می شوند. معلوم نیست آنها کجا نگه داری می شوند.

عفو بین الملل می گوید هر هفت نفررا زندانیان عقیدتی می داند و نگران امنیت آنها است. عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده است و همچنین خواستار آزادی تمام کسانی است که صرفا به خاطر نظریات مسالمت آمیزشان، از جمله در باره انتخابات دستگیر شده اند.

این هفت نفر از جمله ۲۰۰ سیاست مدار، روزنامه نگار، دانشگاهی، دانشجو و مدافعان حقوق بشر هستند که عفو بین الملل نام هایشان را به عنوان بازداشتی، بعضا به مدت کوتاهی، در سراسر ایران پس از انتخابات در روز ۱۲ ژوئن ثبت کرده است. این عده روز سه شنبه دستگیر شدند. نفر هشتم، ابراهیم یزدی، روز چهارشنبه در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان دستگیر شد، اما بعدا در روز پنج شنبه ترخیص و به بیمارستان بازگردانده شد. صدها نفر دیگر در طی تظاهرات عمدتا مسالمت آمیز علیه نتیجه انتخابات دستگیر شده اند، گرچه بسیاری از آنها ممکن است آزاد شده باشند.

در روزهای پس از انتخابات، صدها هزار نفر در تظاهرات و راه پیمایی ها در سراسر ایران شرکت کرده و هم علیه فرایند و هم نتیجه انتخابات اعتراض کرده اند.

بسیاری از تظاهرات غیرخشونت آمیز بوده اند، اما در برخی موارد خشونت، از جمله پرتاب سنگ و ایجاد آتش سوزی، رخ داده است. پلیس و نیروی امنیتی شامل نیروی بسیج از زور مفرط شامل کتک زدن و زدن با باتوم و در بعضی موارد گلوله های واقعی برای کنترل برخی از تظاهرات استفاده کرده اند.

عفو بین الملل ۱۰ مورد مرگ را ثبت کرده که از این میان ۸ مورد را رسانه های دولتی تایید کرده اند. در پی حمله ای به خوابگاه دانشجویی، از حداقل چهار دانشجو هیچ خبری در دست نیست: مقامات باید فورا وضعیت آنها را روشن کنند و تمام قتل ها باید مورد تحقیق قرار گیرد.

این هشت سیاست مدار عبارتند از:

محمد علی ابطحی
اعضای خانواده محمد علی ابطحی به عفو بین الملل گفتند که سه پلیس لباس شخصی درروز سه شنبه او را در خانه اش دستگیر کردند. پس از گفتگوی کوتاهی، او چند قلم از لوازم شخصی اش را برداشت، به خانواده اش گفت که آنها می خواهند او را بازداشت کنند و با آنها رفت. محمد علی ابطحی که یک روحانی است، قبلا مشاور رئیس جمهور ایران محمد خاتمی و معاون او در دور دوم ریاست جمهوریش بود. 

محسن امین زاده
محسن امین زاده که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، معاون وزیر خارجه بود، یکی از اعضای برجسته جبهه مشارکت ایران اسلامی است.

سعید حجاریان
سعید حجاریان، عضو سابق شورای شهر و مشاور رئیس جمهور محمد خاتمی و یک روزنامه نگار جستجوگر است. در سال ۲۰۰۰ چند سوءقصدکننده به او سوءقصد کردند و از آن پس او به علت معلولیت ناگزیر از استفاده از صندلی چرخدار بوده است. سوءقصدکنندگان بعدا مدعی شدند سعید حجاریان به خاطر افشای نقش دولت در قتل های زنجیره ای، که عمدتا در دهه ۱۹۹۰ انجام شد، طبق قانون ایران مهدورالدم است، یعنی "قانونا می توان خون او را ریخت". متخصص اعصاب و روان حجاریان گفته که او نیازمند مراقبت و پرستاری دائمی و فیزیوتراپی است و بازداشت ممکن است زندگی او را به خطر بیاندازد.

بهزاد نبوی
بهزاد نبوی، یکی از اعضای موسس مجاهدین انقلاب اسلامی، سازمان ِ سیاسی ِمتحد رئیس جمهوری سابق محمد خاتمی، در سال های ۲۰۰۰ ـ ۲۰۰۴ نماینده مجلس بود. در دهه ۱۹۸۰ او وزیر دولت به ریاست میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت بود. 

دکتر عبدالله رمضانزاده
از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴، دکتر عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت محمد خاتمی بود و اکنون معاون رهبری جبهه مشارکت ایران اسلامی است.

مصطفی تاجزاده
مصطفی تاجزاده در دولت رئیس جمهور سابق خاتمی، ۲۰۰۱ ـ ۲۰۰۴، معاون وزیر کشور بود.

محمد توسلی
محمد توسلی عضو ارشد نهضت آزادی است. 

ابراهیم یزدی
ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، در سال ۱۹۷۹ و در پی انقلاب عضو دولت و نماینده مجلس بود، در روز ۱۷ ژوئن هنگامی که در بیمارستان پارس در مرکز تهران تحت معاینه بود، دستگیر شد. 
روز پیش از آن، خانه او مورد تجسس واقع شده و یادداشت ها و کامپیوترش ضبط شده بود. گفته می شود او از نحوه برگزاری انتخابات ۱۲ ژوئن انتقاد کرده است. او در روز پنج شنبه ظاهرا در نتیجه وخیم تر شدن حالش به بیمارستان پارس بازگردانده شد، اما آشکارا تحت بازداشت است.