ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران باید اعدام یک شهروند کرد را متوقف کند

عفو بین الملل
۱۹ آبان ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری