بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

مجرم نوجوان با اعدام روبرو است - حسین حقی

عفو بین الملل
۱۲ شهریور ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری

حسین حقی به خاطر قتلی که در 16 سالگی مرتکب شده با خطر اعدام قریب الوقوع روبرو است. پرونده او به دایره اجرای احکام تهران ارجاع شده که تاریخ اعدام او را تعیین خواهد کرد.

حکم اعدام حسین حقی را شعبه 27 دیوان عالی کشور تایید کرد و این حکم در هفته دوم آگوست 2009 به دایره اجرای احکام ارجاع شد که مسئول نظارت بر اعدام ها است. تنها رئیس قوه قضاییه می تواند با دخالت خود اعدام او را متوقف کند، مگر این که تمامی اعضای خانواده مقتول با دریافت دیه موافقت کنند.

در روز 12 آگوست 2003، حسین حقی، که در آن زمان 16 ساله بود، و دوست او برای پایان دادن به نزاعی بین یکی از دوستانشان با پسر دیگری به نام مهدی خلیلی مداخله کردند. بنا به شهادت حسین حقی، او را از پشت گرفتند و مهدی خلیلی شروع به زدن او کرد. حسین حقی می گوید او توانسته خودش را آزاد کند و برای دفاع از خود چاقویی را از جیبش بیرون کشیده است. مهدی خلیلی در اثر اصابت چاقو به سینه اش درگذشته است. حسین حقی در پی دستگیری اذعان کرده که دارای چاقو بوده و برای ترساندن مهدی خلیلی به او ضربه زده است. اما در طی محاکمه، او کشتن مهدی خلیلی را با ضربه چاقو انکار کرده است. شعبه 74 دادگاه جنایی در تاریخ 8 فوریه 2004 او را به قصاص محکوم کرد. او بر اساس پایه اقرار اولیه اش به قتل عمد محکوم شد. دیوان عالی کشور در تاریخ 25 ژوئن حکم او را تایید کرد. وکیل حسین حقی با ارائه دادخواستی درخواست بررسی مجدد کرد. با وجود این که دادخواست او رد شد، پرونده او دوباره مورد رسیدگی قرار گرفت و به وسیله رئیس قوه قضاییه به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارجاع شد.دیوان عالی کشور حکم قصاص را ابرام و برای تایید به رئیس قوه قضاییه ارجاع کرد. رئیس قوه قضاییه حکم را در سپتامبر 2008 ابطال و پرونده را با همان اتهام قتل برای دادرسی دوباره به شعبه 71 دادگاه جنایی تهران ارجاع کرد. او باز هم به اعدام محکوم شد.

لطفا فورا نامه هایی به فارسی، انگلیسی، فرانسوی، عربی یا به زبان خودتان بفرستید و:

  • از این که حسین حقی به خاطر ارتکاب جرمی در پیش از 18 سالگی در خطر اعدام است، نگرانی خودتان را ابراز کنید؛

  • از مقامات ایرانی بخواهید در حکم اعدام او تخفیف دهند؛

  • به مقامات یادآوری کنید که دولت ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است که هردو آنها به کارگیری مجازات اعدام علیه محکومان به جرائم ارتکابی در پیش از سن 18 سالگی را منع کرده اند.

لطفا نامهها را پیش از15 اکتبر 2009 به مقامات زیر بفرستید:

رهبر جمهوری اسلامی ایران

آیت الله سید علی خامنه ای

دفتر مقام رهبری

خیابان جمهوری اسلامی، خیابان شهید کشور دوست، تهران، جمهوری اسلامی ایران

پست الکترونیکی: [email protected]

از طریق تارنمای: (انگلیسی)http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter

(فارسی)http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter

عنوان: عالیجناب آقای

رئیس قوه قضاییه

آیت الله صادق لاریجانی

حوزه ریاست قوه قضاییه

خیابان پاستور، خیابان ولی عصر، پایین تر از سه راه جمهوری، تهران کد پستی 1316814737، جمهوری اسلامی ایران

پست الکترونیکی: [email protected](در قسمت موضوع بنویسید: خدمت آیت الله لاریجانی)

از طریق تارنمایhttp://www.dadiran.ir/tabid/81/Default.aspx

در چهارگوش اول نام خودتان، در چهارگوش دوم نام خانوادگی تان و در چهارگوش سوم نشانی پست الکترونیکی خودتان را بنویسید. در چهارگوش بزرگ درخواست خودتان را وارد کنید.

عنوان: عالیجناب آقای

رونوشت برای:

دبیر ستاد حقوق بشر ایران

محمد جواد لاریجانی

حوزه ریاست قوه قضاییه

خیابان پاستور، خیابان ولی عصر، پایین تر از سه راه جمهوری، تهران کد پستی1316814737، جمهوری اسلامی ایران

فکس98+ (لطفا به سعی خود ادامه دهید)

پست الکترونیکی:[email protected] یاint_[email protected](در جلوی موضوع بنویسید: برای محمد جواد لاریجانی)

عنوان: آقای لاریجانی عزیز

و رونوشت هایی برای نمایندگان دیپلماتیک ایران در کشور خودتان بفرستید. در صورتی که بخواهید پس از تاریخ بالا نامه بفرستید، از دفتر عفو بین الملل بخش خودتان سوال کنید.

اطلاعات بیشتر

حسین حقی پیش از این موضوع دو فراخوان فوری بوده است: UA 107/08, MDE 13/056/2008، 23 آپریل (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/056/2008/en) و روزآمد سازی آن MDE 13/153/2008، 20 اکتبر2008 (http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/153/2008/en).

ماده 206 (ب) قانون مجازات ایران می گوید: «قتل در موارد زير قتل عمدي است: ...مواردي كه قاتل عمدا" كاري را انجام دهد كه نوعا" كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد

ایران از سال 1990 حداقل 44 نفر را که گفته شده مجرم نوجوان بوده اند اعدام کرده است، هشت نفر از آنها در 2008 و حداقل سه نفر در2009 اعدام شده اند.

همانطور که در ماده 6 (5) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک ذکر شده، قانون بین المللی اعدام مجرمان نوجوان را منع کرده است. دولت ایران عضو هر دو عهدنامه است و بنابراین تعهد کرده که هیچ کس را به خاطرجرمی که در زیر سن 18 سالگی مرتکب شده، اعدام نکند.

در ایران، اشخاصی که به اتهام قتل محکوم می شوند حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات از دولت ندارند که این ناقض ماده 6 (4) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. خانواده مقتول حق دارد خواهان اعدام شود یا در مقابل دریافت دیه قاتل را ببخشد.

برای اطلاعات بیشتر در باره اعدام مجرمان نوجوان در ایران، لطفا نگاه کنید به ایران: آخرین اعدام کننده نوجوانان (نمایه: MDE 13/059/2007)، ژوئن 2007(http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007).

فراخوان اقدام فوری: MDE 13/095/2009 234/09 تاریخ صدور:3 سپتامبر 2009