ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: هفت مرد در خطر اجرای حکم اعدام

عفو بین الملل
۲۹ مهر ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری