ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

تهدید اتهام وارد کردن به کاندید انتخابات رییس جمهوری به عنوان بخشی از سرپوش گزاری

عفو بین الملل
۲۷ مهر ۱۳۸۸
اطلاعیه مطبوعاتی