ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

بازداشت دسته جمعی در مراسم دعا برای فعالان در ایران

عفو بین الملل
۱ آبان ۱۳۸۸
اطلاعیه مطبوعاتی