ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دموکراسی خواهی در دوران پس از انقلاب

مطالبات دانشجویان از کاندیداهای ریاست جمهوری ١٣٨٨

دفتر تحکیم وحدت
دفتر تحکیم وحدت
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸
بیانیه

بیانیه دفتر تحکیم وحدت در تشریح مطالبات دانشجویان از کاندیداهای ریاست جمهوری

شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه ای مطالبات این تشکل دانشجویی را از کاندیداهای ریاست جمهوری آینده منتشر کرد. اعضا این تشکل دانشجویی اعلام نموده اند تصمیم گیری آنها در مورد انتخابات پیشرو براساس پاسخی است که کاندیداهای ریاست جمهوری به این مطالبات می دهند آنها پس از بررسی پاسخهای کاندیداها، برنامه ها و میزان عملی بودن آن در نشستی در مورد انتخابات پیش رو تصمیم می گیرند.شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ضمن انتشار این طرح مطالبات، آن را به عباس حکیم زاده دبیر سیاسی دربند این اتحادیه و دیگر دانشجویان دربند تقدیم کرده است:

١٣٨٨

طرح مطالبات دفتر تحکیم وحدت
از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دهم


طرح اولیه و سر فصل های کلی مطلبات دفتر تحکیم وحدت پیرامون انتخابات ریاست جمهوری دهم در ضمیمه تحلیلی چهارم این اتحادیه پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در اسفند ماه ۱۳۸۷ منتشر شد. متن پیش روی طرح نهایی مطالبات حداقلی این اتحادیه از کاندیداهای اصلاح طلب ریاست جمهوری دهم است که با همکاری انجمن اسلامی های زیر مجموعه ی این اتحادیه و اعضای کمیته انتخابات و واحد سیاسی این اتحادیه آماده شده است. مطالبات این اتحادیه که در دو سطح یک - مطالبات دانشگاهی و دو- با توجه به رسالت جنبش دانشجویی مطالبات کلان اجتماعی-سیاسی آماده شده است بدین شرح می باشد :


۱- مطالبات دانشگاهی
۱-۱- استقلال دانشگاه و آزادی های آکادمیک


۱-۱-۱- حق تحصیل
۱-۱-۱-۱- حذف کامل سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی در آزمون ورود به دانشگاه ها و ورود به دانشگاه ها بر اساس صلاحیت علمی
۱-۱-۱-۲- احقاق حقوق دانشجویان محروم شده به دلایل سیاسی و عقیدتی و بازنگری در کلیه احکام انضباطی صادر شده در مدت ۴ سال گذشته و احقاق حقوق دانشجویان محرومین از تحصیل
۱-۱-۱-۳- بازنگری در وضعیت کلیه دانشجویانی که به انحاء مختلف از تحصیل در مقاطع بالاتر محروم شده اند (دانشجویان ستاره دار) و فراهم کردن امکان بازگشت آن ها به دانشگاه و ادامه تحصیل
۱-۱-۱-۴- تدوین قوانینی مبنی بر عدم محروم کردن دانشجویان از تحصیل یا ادامه تحصیل به دلایل سیاسی-عقیدتی
۱-۱-۱-۵- حذف سهمیه ارگان های مختلفی از جمله بنیاد شهید ، ایثارگران و بسیج در پذیرش دانشجویان۱-۱-۲- آزادی نشریات و تشکل های دانشجویی
۱-۱-۲-۱- بازنگری در وضعیت تشکل های دانشجویی که در سال های گذشته از فعالیت آن ها جلوگیری شده و تاکید بر آزادی تشکل یابی دانشجویان منتقد و دگراندیش با هر گرایش و ایدئولوژی ای (از جمله تشکل های زنان و قومی). بازگرداندن انجمن های اسلامی به فعالین اصلی آن طبق رای و نظر عموم دانشجویان هر دانشگاه . تاکید دولت بر رسمیت دفتر تحکیم وحدت واقعی ، طبق نظر رای و نظر انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور
۱-۱-۲-۲- اصلاح و بازنگری جدی در آیین نامه های انضباطی، تشکل ها، کانون ها، نشریات دانشجویی و ... با اعمال نظر فعالین دانشجویی از طیف های مختلف فکری ( نمایندگان تشکل های مختلف دانشجویی) و اساتید دانشگاه ها
۱-۱-۲-۳- آزادی و مصونیت تشکیلاتی انجمن ها و تشکل های دانشجویی با اندیشه های مختلف در برگزاری تجمع ها، تریبون آزاد ها و برنامه های مختلف
۱-۱-۲-۴- نگرش یکسان به انجمن ها و تشکل های دانشجویی در تخصیص بودجه و امکانات در مرحله ی اول و تصویب قوانینی در جهت خودکفایی تشکل ها در مرحله ی بعد۱-۱-۳- حق تدریس و پژوهش
۱-۱-۳-۱- تصویب و اصلاح آیین نامه ها برای متوقف کردن انقلاب فرهنگی دوم که در طول ۴ سال گذشته جریان داشته است:
آکادمی دارای استانداردهایی است پذیرفته شده و شناخته شده ، بیان هرگونه عقاید و افکار در حیطه ی علمی و محیط آکادمیک همراه با آزادی نقد و بحث در مورد آن باید آزاد باشد و همه گونه استاد با هر گرایش و فکر باید بتوانند بر مبنای صلاحیت های علمی خود در اکادمی تدریس کنند. هرگونه انحصار سلیقه ای و ایدئولوژیک اکادمی مذموم است.
۱-۱-۳-۲- بازنگری در وضعیت کلیه اساتیدی که به انحاء مختلف در طول ۴ سال گذشته به صورت اجباری بازنشسته یا اخراج شدند یا به اشکال دیگری از تدریس در دانشگاه ها منع شده اند و بازگشت آن ها به کرسی تدریس در دانشگاه ها و ضرورت گزینش صرفا علمی اساتید
۱-۱-۳-۳- بازنگری در معیارهای گزینش استاد با تاکید بر صلاحیت های علمی
۱-۱-۳-۴- آزادی اساتید در بیان نظرات و دیدگاه ها و مصونیت آنها از پیگیری در نهاد های خارج از دانشگاه
۱-۱-۳-۵- جلوگیری از اخراج و بازنشستگی پیش از موعد اساتید و بازگرداندن اساتید دگر اندیش اخراج شده در طی سه دهه ی اخیر
۱-۱-۳-۶- اساتید و دانشجویان بتوانند کاملا آزادانه موضوعات تحقیق و پژوهش ا انتخاب کنند مخصوصا در حوزه ی علوم انسانی ( بخصوص در طول چهار سال گذشته انتخاب بسیاری از موضوعات پایان نامه ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا با محدودیت مواجه شده است )۱- ۱-۴- ساختار مدیریتی و اداری دانشگاه
۱-۱-۴-۱- حرکت در جهت استقلال اقتصادی دانشگاه ها و خود کفایی آنها : ایجاد قوانین و بستر مناسب برای تعامل بین دانشگاه و بخش خصوصی
۱-۱-۴-۲- انتخابی شدن روسای دانشگاه ها و دانشکده ها بر مبنای رای و نظر شورایی متشکل از اساتید، دانشجویان و کارمندان هر دانشگاه
۱-۱-۴-۳- حرکت به سمت حذف کنکورسراسری و استقلال دانشگاه ها در نحوه ی پذیرش دانشجو
۱-۱-۴-۴- حذف دخالت شورایعالی انقلاب فرهنگی در تدوین قوانین برای دانشگاه ها و واگذاری تصمیم گیری به خود دانشگاه
۱-۱-۴-۵- حذف کمیته های انضباطی و اصلاح ساختار حراست دانشگاه ها مبتنی بر عدم دخالت نهاد های خارج از دانشگاه و واگذاری تمام امور آنها به مسئولین دانشگاه ها۱-۱-۵- مطالبات زنان در دانشگاه ها
۱-۱-۵-۱- ( برای تاکید) حذف کامل سهميه بندي جنسيتي و بومي گزيني در آزمون ورودي دانشگاه ها
۱-۱-۵-۲- لغو طرح هایی که تفکیک جنسیتی را در محیط دانشگاه سبب می شوند همچون جداسازی کلاس های درس و اتوبوس های حمل و نقل دانشجویان
۱-۱-۵-۳- تدوین آیین نامه ها و قانونی برای برخورد با حرمت شکنان و ناقضان امنیت دختران در دانشگاه ها (طرح ها و قوانینی برای اینکه دیگر شاهد رویداد تجاوز به امنیت دختران دانشجو نباشیم همچون وقایعی که هر روز شاهد آن هستیم و اوج این حوادث را زنجان در خرداد ۱۳۸۷ شاهد بودیم )
۱-۱-۵-۴- لغو کلیه آیین نامه های پوششی خارج از عرف در سطح دانشگاه ها و خوابگاه ها و تدوین آیین نامه ها و قوانینی که شان دختران دانشجو را حفظ کند ( در بسیاری از خوابگاه های دانشجویی دخترانه همچون خوابگاه های دانشگاه های چمران اهواز ، شیراز و ... استفاده از پوشش هایی با رنگ روشن برای دختران ممنوع است و همچنین دختران اجازه استفاده از لباس هایی با رنگ روشن را ندارند )
۱-۱-۵-۵- لغو هر گونه طرح و برنامه ای که مدت تحصیل دختران را کمتر از پسران قرار دهد
۱-۱-۵-۶- تدوین قوانین و آیین نامه هایی جهت سازماندهی خوابگاه های دخترانه متناسب با شأن دختران دانشجو و حذف توهین هایی که به دختران دانشجو در خوابگاه ها می شود همچون نظارت های خودسرانه با دختران دانشجو چون محدودیت ساعت ورود دختران به خوابگاه ، حضور و غیاب های شبانه ، منع استفاده از روسری و شال و لوازم آرایش در خوابگاه ها ، تماس با خانواده ها برای استفاده از اهرم فشار و تهدید علیه آنان و مسائل فراوانی از این دست
۱-۱-۵-۷- تدوین طرحی جهت پذیرش زنان در مناصب مدیریتی در دانشگاه ها و ورود افزون تر زنان به هیأت های علمی دانشگاه ها در وزارت علوم ( تاکنون زنی بر ریاست دانشگاهی -غیر از الزهرا که یک دانشگاه زنان است- قرار نگرفته است)
۱-۱-۵-۸- احیاء دوباره رشته مطالعات زنان در سطح تحصیلات تکمیلی براساس سیلابس های درسی بین المللی و لغو هر گونه طرحی که جلوی مطالعات جنسیتی در دانشگاه ها را می گیرد مخصوصا در علوم انسانی و اجتماعی
۱-۱-۵-۹- گنجاندن دروس و واحدهایی با موضوع برابری جنسیتی در رشته های مختلف دانشگاهی و سطوح متعدد تحصیل


۱-۲- مطالبات صنفی-رفاهی ، آموزشی- پژوهشی
۱-۲-۱- صنفی - رفاهی
۱-۲-۱-۱- کاهش پذیرش دانشجو در جهت بالا بردن استانداردهای کیفی دانشگاه ها
افزایش بسیار زیاد ظرفیت دانشگاه ها در این چند سال موجب شده است تا توان خدمت رسانی دانشگاه ها در تمامی ابعاد صنفی- رفاهی با کاهش قابل ملاحظه ای روبه رو شود
۱-۲-۱-۲- از بین بردن جو امنیتی دانشگاه ها و از جمله برداشتن گیت ها و دوربین های سطح دانشگاه ها
۱-۲-۱-۳- افزایش برنامه های تفریحی و فرهنگی شامل اردوها و برگزاری مراسم و برنامه های مختلف
۱-۲-۱-۴- بهبود وضعیت غذای دانشگاه ها ، رسیدگی به وضعیت خوابگاه ها و بهبود وضعیت خوابگاه های دانشجویی
وضعیت خوابگاه های دانشجویی در سراسر کشور در وضعیت نامطلوبی است ، همچنین غذای دانشگاه ها از کیفیت بسیار نازلی برخوردار است که گاها موجب اعتراضات دانشجویی بسیاری شده است ، لازم است تا در کیفیت این خدمات بهبود صورت پذیرد۱-۲-۲- پژوهشی - آموزشی
۱-۲-۲-۱- افزایش بودجه ی پژوهشی دانشگاه و تخصیص منابع ویژه ی مالی به تحقیقات دانشگاهی و افزایش پژوهشکده ها
۱-۲-۲-۲- ( جهت تاکید) کاهش پذیرش دانشجو در جهت بالا بردن استانداردهای کیفی دانشگاه ها
افزایش بسیار زیاد ظرفیت دانشگاه ها در این چند سال موجب شده است تا توان خدمت رسانی دانشگاه ها در تمامی ابعاد با کاهش قابل ملاحظه ای روبه رو شود
۱-۲-۲-۳- به روز کردن سیستم آموزشی کل کشور و استفاده از تکنولوژی های جدید آموزشی
۱-۲-۲-۳- تغییر در قوانین بورس های تحصیلی و شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور
۱-۲-۲-۴- اصلاح دروس عمومی دانشگاه ها مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی به دلیل بی فایده بودن و عدم کاربرد آنها در رشته های تخصصی
در صورت اصلاح دروس عمومی می توان دوران تحصیلات کارشناسی را به ۳ سال کاهش داد
۱-۲-۲-۵- افزایش ظرفیت و استاندارد های کتابخانه های دانشگاهی و سایت های اینترنتی دانشجویان۲- مطالبات کلان اجتماعی-سیاسی
۲-۱- جنبش های اجتماعی
۲-۱-۱- زنان
۲-۱-۱-۱- پیگیری مطالبات حقوقی جنبش اجتماعی زنان و ارائه لوایح مربوطه در این زمینه به مجلس و تلاش برای لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان
۲-۱-۱-۲- تدوین طرحی برای اشتغال زایی زنان و ورود آنان به بازار کار توسط وزرات کار و امور اجتماعی و تدوین طرح هایی توسط سازمان های برنامه ریزی جهت بهره مندی کشور از توانایی های زنان در عرصه های گوناگون
۲-۱-۱-۳- پیگیری پیوستن ایران به کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»( این کنوانسیون پس از تصویب توسط مجلس ششم در شورای نگهبان رد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد ، رئیس جمهور آینده باید پیگیر پیوستن ایران به این کنوانسیون شود )
۲-۱-۱-۴- تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان سرپرست خانوار ( همچون قانون حق ولایت فرزند و قانون حقوق و دستمزد ) و همچنین تدوین آیین نامه هایی که زنان سرپرست خانوار را در اولویت اشتغال قرار دهد
۲-۱-۱-۵- رسیدگی به حقوق زنان خانه دار و انجام تحقیق هایی جهت تدوین قوانینی برای احقاق حقوق این دسته از زنان که همواره مورد بی توجهی قرار می گیرند.
مطالبه ی مشخصی را در مورد زنان خانه دار نمی توان قبل از انجام تحقیقات کیفی اعلام کرد ولی می توان مسائلی مانند بیمه کردن زنان خانه دار ، تعیین حقوق برای کار خانگی و یا تقسیم اموال مرد در صورت طلاق را مورد بررسی قرار داد ولی آنچه مشخص است این زنان همیشه تحت اجحاف بوده اند و بدلیل سکوت ، صدای آنها و مطالباتشان هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته است.
۲-۱-۱-۶- لغو طرح هایی که موجبات برخورد نیروهای انتظامی را با زنان به دلیل پوشش فراهم می آورد
۲-۱-۱-۷- لغو طرح هایی که موجبات جداسازی جنسیتی را در فضای عمومی فراهم می آورند۲-۱-۲- کارگران
۲-۱-۲-۱- تصویب قوانینی مبنی بر حق داشتن سندیکا و نهادهای صنفی مستقل برای کارگران و تاکید بر تشکیل این نهادها مبتنی بر آرای کارگران و همچنین ضرورت توجه مسئولین دولتی به نظرات این اصناف در تصمیم گیری های مربوطه
۲-۱-۲-۲- اصلاح قانون کار و لغو قوانین ضد کارگری و نوشته شدن قوانین توسط هیاتی متشکل از نمایندگانی از دولت ، کارفرمایان و کارگران و بازگشت کارگاه های زیر ۱۰ نفر به مشمولیت قانون کار
۲-۱-۲-۳- آزادی فعالین کارگری و منع تعقیب و زیر فشار قراردادن نیروهای کارگری و به رسمیت شناختن حق اعتراض برای احقاق حقوق
۲-۱-۲-۴- تدوین قوانین و آیین نامه هایی در راستای اصلاح روند خصوصی سازی از جمله واگذاری واحدهای تولیدی در قالب تعاونی های کار به کارگران همان واحد ها، در صورتی که کارگران همان واحد ها اقدام به تشکیل تعاونی های کار کنند۲-۱-۳- معلمان
۲-۱-۳-۱- تصویب قوانینی مبنی بر حق داشتن سندیکا و نهادهای صنفی مستقل برای معلمان و تاکید بر تشکیل این نهادها مبتنی بر آرای معلمان و همچنین ضرورت توجه مسئولین دولتی به نظرات این اصناف در تصمیم گیری های مربوطه
۲-۱-۳-۲- تامین امنیت شغلی معلمان در قالب آزادی بیان و پس از بیان و جلوگیری از فشار فشار امنیتی بر فعالان صنفی
۲-۱-۳-۳- تدوین و تالیف کتب درسی با توجه به علم روز و فارغ از ایدئولوژی و براساس استاندارد های جهانی و با مشاوره اساتید دانشگاه و معلمان
۲-۱-۳-۴- تصویب آیین نامه هایی برای استخدام تدریجی معلمین حق التدریسی و افزایش حقوق معلمان به بالای خط فقر
۲-۱-۳-۵- تصویب قوانین و مهیا ساختن شرایط خصوصی سازی مدارس و واگذاری مدارس به معلمان و معلمان حق التدریس بعنوان شرکت های سهامی خاص۲-۱-۴- اقوام (کرد، ترک، عرب، ترکمن،بلوچ)
۲-۱-۴-۱- حذف نگاه امنیتی نسبت به قومیت ها و اقلیت های دینی و مذهبی
۲-۱-۴-۲- تلاش برای تمرکز زدایی و توسعه ی متوازن بر اساس اختیارات اصل ۴۸ قانون اساسی از طریق ایالتی و فدرالی شدن اداره ی کشور با افزایش اختیارات شوراها و انتخاب فرمانداران و استانداران بومی از طریق این شوراها برای رسیدن به چشم انداز مجلس تصمیم گیری ایالتی
۲-۱-۴-۳- الزام دولت به تدریس، آموزش و توسعه زبان های قومی هر منطقه در مدارس و تاسیس رشته های دانشگاهی مربوط به این زبان ها در سراسر کشور بر اساس اختیارات اصل ۱۵ قانون اساسی
۲-۱-۴-۴- ایجاد رشته هایی که به مطالعات چند فرهنگی در ایران می پردازد در سطح تحصیلات تکمیلی براساس سیلابس های درسی بین المللی و لغو هر گونه طرحی که جلوی مطالعات قومیتی را در دانشگاه ها می گیرد مخصوصا در علوم انسانی و اجتماعی
۲-۱-۴-۵- گنجاندن دروس و واحدهایی با موضوع چندفرهنگی قومی در ایران در رشته های مختلف دانشگاهی و سطوح متعدد تحصیل
۲-۱-۴-۶- اعطای مجوز شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به قومیت های مختلف، آزادی فعالیت احزاب، تشکل ها، NGO ها و نشریات قومی.۲-۲- مطالبات ملی
۲-۲-۱- حقوق بشر ، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی
حذف نگاه امنیتی ، احقاق حقوق ، رفع تبعیض
۲-۲-۱-۱- تدوین و تصویب نظام جامع تامین اجتماعی برای کشور
۲-۲-۱-۲- تدوین و تصویب نظام هماهنگ حقوقی کارکنان دولت و رفع تبعیضات در نظام پرداخت حقوق
۲-۲-۱-۳- تدوین قوانینی جهت اجرای فصل سوم قانونی اساسی و حقوق شهروندی و به رسمیت شناختن واقعی حق نشان دادن اعتراض و به فعل در آوردن اصل ۳۷ قانون اساسی
۲-۲-۱-۴- رفع تبعیض و حذف گزینش سلیقه ای از اقلیت های قومی ، مذهبی و عقیدتی در راستای دستیابی به مشاغل و مناصب مدیریتی در حوزه های خرد و کلان
۲-۲-۱-۵-تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و اقلیت های قومی و مذهبی در قانون اساسی
۲-۲-۱-۶- تأمین تسهیلات برای اعطای مجوز و چاپ نشریات و کتب مربوط به مسائل زنان توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۲-۲-۱-۷- تدوین برنامه هایی در خصوص مسائل زنان ، اقوام و اقلیت های مذهبی که مورد تبعیض قرار گرفته اند توسط فعالین جنبش های جنبش های اجتماعی برای پخش در رسانه ها ، رادیوها و سینماها
۲-۲-۱-۸- از آن جا که نقض مداوم حقوق اقشار مختلف مردم در گذشته همواره با استقلال قوا و فقدان ابزارهای لازم در دست رئیس جمهور برای جلوگیری از این مسئله توجیه می شد، انتشار گزارش ماهانه نقض قانون اساسی توسط دستگاه های مختلف از سوی رئیس جمهور لازم به نظر می رسد
۲-۲-۱-۹- اهتمام ویژه به حفظ محیط زیست ، میراث فرهنگی و حمایت از جنبش ها و تشکل های مرتبط با آن۲-۲-۲- سیاست داخلی
توسعه متوازن ، تمرکز زدایی
۲-۲-۲-۱- توسعه متوازن و همه جانبه در تمامی ابعاد انسانی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، تکنولوژیکی ، بهداشت و آموزشی مبتنی بر ارزش های انسانی و رفاه انسانی.
توسعه نامتوازن ( توسعه ای که تاکنون در ایران همواره در دستور کار بوده است) ناپایدار وبرگشت پذیر است و لازم است در ارائه هرگونه طرح و برنامه ای برای توسعه توسعه ای همه جانبه و فراگیر مدنظر قرار گیرد. علاوه بر مقابله هایی که با برنامه های توسعه در ایران می شود خود برنامه های توسعه نیز از همه جانبه نگری لازم برخوردار نبوده اند.
۲-۲-۲-۲- اصلاح نظام اداری وبوروکراسی کشور از گسترده و پیچیده و فاسد به بوروکراسی کوچک ، کارآمد و نظارت پذیر
بوروکراسی پیچیده و گسترده ایران علاوه بر تاخیر انداختن روند کارها و امور ، نظارت ناپذیر است و عملا عامل فساد بسیار زیاد است.
۲-۲-۲-۳- بازبینی در تقسیمات کشوری و اداره ایالتی کشور با توجه به قومیت ها و مذاهب مختلف
۲-۲-۲-۴- عدم دخالت نیروهای انتظامی در مسائل اجتماعی-سیاسی- فرهنگی
از جمله جمع آوری گشت های ارشاد، در هر شکل و نوع آن، از سطح شهرها
۲-۲-۲-۵- تمدید مجوز NGOهای مختلف از جمله سازمان های غیردولتی فعال در زمینه حقوق زنان، کودکان و... و همچنین سازمان های فعال در زمینه حقوق بشر چون کانون مدافعان حقوق بشر
۲-۲-۲-۶- اصلاح نظام خدمت وظیفه عمومی با توجه به استانداردهای جهانی۲-۲-۳- سیاست خارجی
تنش زدایی ، همکاری با جامعه ی بین المللی و رفع تحریم
۲-۲-۳-۱- اتخاذ نگاه کارکردی بجای نگاه آرمانی ، تنش زدایی در روابط خارجی و استفاده از فرصت های پدید آمده و تغییرات حاصل شده در نظام بین الملل در جهت تامین منافع ملت
۲-۲-۳-۲- تعیین تکلیف پرونده هسته ای براساس منافع ملت
۲-۲-۳-۳- اتخاذ موضع مسئولانه در جهت حل بحران خاورمیانه با تاکید بر حفظ حقوق ملت ایران
۲-۲-۳-۳- حذف فشارها و تحریم های بین المللی از روی کشور
۲-۲-۳-۴- همکاری مثبت با سازمان های بین المللی و منطقه ای بر اساس منافع ملت
۲-۲-۳-۵- برقراری رابطه مبتنی با منافع ملت با دولت امریکا
۲-۲-۳-۶- ایجاد ثبات برای سرمایه گذاری خارجی در کشور۲-۲-۴- اقتصاد
اصلاح و تسریع روند خصوصی سازی و تمرکز زدایی
۲-۲-۴-۱- اصلاح روند خصوصی سازی که بجای خصوصی سازی در حال خودمانی سازی و اختصاصی سازی کشور در دست بخش دولتی است ، کوچک سازی دولت ، آزاد سازی اقتصادی ، کاهش تصدی گری دولت از طریق گسترش بخش خصوصی و اختیارات بخش خصوصی ، کاهش ریسک سرمایه گذاری و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری خارجی
۲-۲-۴-۲-شفافیت برنامه های اقتصادی و تلاش برای ریشه کنی نمودن فساد اقتصادی ، رانت خواری ، اقتصاد واسطه ای و دلالی
۲-۲-۴-۳- تدوین قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی و فراهم نمودن بستر مناسب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور با کاهش ریسک سرمایه گذاری اقتصادی
۲-۲-۴-۴- تصویب قوانین و آیین نامه هایی جهت توزیع عادلانه ی منابع و امکانات اقتصادی در تمام مناطق کشور بر پایه اصل ۴۸ قانون اساسی
۲-۲-۴-۵- توجه ویژه به زیرساخت های اقتصادی مناطق محروم کشور و اختصاص اعتبارات لازم از طریق سرمایه گذاری های داخلی وخارجی بخش خصوصی در بخش های عمرانی مناطق محروم کشور۲-۲-۵- فرهنگ (روزنامه، کتاب، فیلم و...)
رفع تصدی گری و به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی براساس حقوق و کرامت انسانی
۲-۲-۵-۱- تسهیل در صدور مجوز برای نشریات سراسری، کتاب و فیلم، خصوصا مواردی که به صورت غیرقانونی جلوی انتشار آنها گرفته شده است. همچنین ارائه برنامه ای جدی برای مقابله با توقیف غیرقانونی و خودسرانه مطبوعات ، کتاب و فیلم
۲-۲-۵-۲- رفع فیلترینگ سایت های سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی ، دانشجویی، زنان ، اقوام و ... توسط وزارت فن آوری و ارتباطات و ارگان ها و نهاد های ذیربط
۲-۲-۵-۳-تدوین و تصویب قوانینی جهت ایجاد رسانه های تصویری و شنیداری خصوصی.