ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر در مورد نگرانی از اجرای حکم اعدام دلارا دارابی

عفو بین الملل
۲۸ فروردین ۱۳۸۸
فراخوان/اقدام فوری