ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران باید به ناظرین بین المللی اجازه حضور در دادگاه تهران را بدهد

عفو بین الملل
۲۱ مرداد ۱۳۸۸
گزارش