بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دموکراسی خواهی در دوران پس از انقلاب

همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات

ائتلاف بخشی از سازمان ها و فعالین حقوق زنان و حقوق مدنی
مدرسه فمینیستی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
بیانیه

چرا ائتلاف در زمان انتخابات؟

ما، بخشی از جنبش زنان ایران، به عنوان کنشگران جامعه ی مدنی در عرصه های گوناگون صنفی، مطبوعاتی، سازمان های غیردولتی، احزاب، و از درون کمپین های متعدد، طی سالیان گذشته راه های گوناگونی را برای تحقق خواسته های زنان پیموده ایم و هرگاه ضرورت اقتضا می کرده، برای تحقق این خواسته ها در کنار هم گام برداشته ایم. امروز نیز مصمم شده ایم، به منظور ارائه ی بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمین مان، با بهره گیری از فضای انتخاباتی، ائتلاف دیگری را شکل دهیم. هدف این ائتلاف صرفا طرح مطالبات زنان است و درصدد حمایت از کاندیدایی خاص یا مداخله در حق شهروندان برای مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات نیست، بلکه در پرتو این کنش دسته جمعی:

ـ ما می خواهیم گفتمان «دولت ـ مردانه» را، که معمولا در فضای انتخابات غلبه دارد، از راه مسالمت آمیز به سمت تحقق نیازهای جامعه ی مدنی و به خصوص مطالبات معوق مانده ی زنان سوق دهیم.

ـ ما می خواهیم از طریق کنش جمعی خویش، مسئولان را متوجه کنیم که باید، نه فقط به لایه های راس هرم قدرت،که به گروه های مردمی و اقشار حاشیه ای نیز پاسخگو باشند و اگر درصدد جلب آرای زنان، دانشجویان، معلمان و سایر اقشار جامعه و کسب مشروعیت هستند، باید در قبال آن برای تحقق مطالبات و خواسته های آنان نیز تلاش کنند.

ـ ما می خواهیم از این طریق نشان دهیم که اگر «نیک بنگریم»، در سخت ترین شرایط اجتماعی و سیاسی هم میتوان شهروندی تاثیرگذار بود و برای زندگی بهتر و عادلانه تلاش کرد، ولی تحقق این امر مشروط به آن است که ما زنان بتوانیم و ثابت کنیم که از ظرفیت، هوشیاری و جسارت آزمودن راه های گوناگون مدنی برخورداریم. زیرا تجربه نشان داده که هر فضا و روزنه ای که زنان واگذاشته اند، بلافاصله با حضور "زن ستیزان" فتح شده و زندگی یکایک زنان کشور را بیش از پیش دستخوش تبعیض ها و محدودیت های غیرانسانی و رفتارهای خشونت بار کرده است.

به دنبال چه هستیم؟

برابری حقوقی و رفع تبعیض های جنسیتی، قومی و طبقاتی جوهر و شالوده ی مشترک مطالبات زنان در تمامی اقشار جامعه است. زنان ایران از طبقات و گروه های گوناگون اجتماعی، با این باور که ساختارهای اجتماعی در شرایط و روابط جنسیتی تاثیر دارد، همواره همدوش مردان، برای دستیابی به دموکراسی، آزادی های فردی و مدنی و حقوق شهروندی مبارزه كرده اند و از این روست که امروز نیز مانند گذشته در کنار دیگر گروههای اجتماعی، علاوه بر درخواست های مشخص خود، خواستار به رسمیت شناختن و تحقق آزادی های عمومی مصرح در قانون اساسی از جمله آزادی بیان، آزادی اجتماعات و... و همچنین توقف فشارهای گوناگون بر زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان، اقوام و مذاهب گوناگون هستند. اما از سوی دیگر نیز می دانند که برابری جنسیتی پیش شرط تحقق دموکراسی، توسعه ی پایدار و دستیابی به جامعه ای سالم، انسانی و عاری از خشونت، فقر و بی عدالتی است.

از این رو ما، زنان و مردان ایرانی، با اعتقاد به اینکه بدون رفع تبعیض از زندگی زنان، هیچ جامعه ای به دموکراسی و عدالت ـ این دو آرمان همیشگی جامعه ی ایرانی ـ دست نخواهد یافت، از کاندیداهای ریاست جمهوری می خواهیم در سیاست ها و برنامه های خود، دو مطالبه ی اساسی ما را (که زمینه ساز تحقق مطالبات زنان در حوزه های گوناگون مندرج در جزوه ی تشریحی این ائتلاف است) مورد توجه قرار دهند:

1 – پیگیری مجدانه ی پیوستن ایران به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»

میدانیم که لایحه ی «پیوستن دولت ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» توسط دولت هفتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما متاسفانه پس از آن که این لایحه در مجلس ششم به تصویب رسید، شورای نگهبان آن را رد کرد و مجلس این لایحه را برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، که رئیس جمهور هم یکی از اعضای آن است، ارجاع داد. از این رو، از رئیس جمهور آینده می خواهیم با احترام به اصل برابری ، عدم تبعیض و عدالت جنسیتی، پیگیری مجدانه ی پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در صدر اولویت های خود قرار دهد.

2 _ تلاش در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و به ویژه بازنگری و اصلاح اصول 19، 20، 21 و 115 قانون اساسی، به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط .

می دانیم که تغییر یا اصلاح قوانین تبعیض آمیز در حوزه ی اختیارات ریاست جمهوری نیست، اما به این امر نیز واقف ایم که اگر هیئت دولت آینده به اصل برابری زنان کشور پایبند باشد و آن را از وظایف خود بداند می تواند با امکانات و مجموعه ظرفیت های خود در جهت رفع تبعیضات قانونی علیه زنان اقدامات بسیار موثری انجام دهد و برای آن که مردم و نیز مجلس بتوانند در جهت تغییر قوانین مدنی و جزایی تلاش کنند، باید در وهله ی اول با گنجاندن «اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط» در قانون اساسی این امکان را فراهم آورد.

چه خواهیم کرد؟

ما برای طرح و گسترش مطالبات زنان در میان مردم و مسئولان، هر اقدامی را که لازم باشد، در حد توان و امکانات خود در سه سطح مردم، جامعه¬ی مدنی و کاندیداها، انجام خواهیم داد و امیدوار هستیم که بتوانیم حداقل در فضای انتخابات به بسط خواسته¬ها و مطالبات زنان در سطح جامعه و در میان مسئولان تلاش کنیم و با تحقق دو مطالبه¬ی کلیدی ذکر شده، در جهت نیل به سایر درخواست¬های زنان نیز قدم برداریم.

و اما چگونه؟

ما در این حرکت مسالمت آمیز و دسته جمعی سعی خواهیم کرد با توافق هرچه گسترده¬تر در میان گروه های جنبش زنان و نیز دیگر گروه های اجتماعی، مسیر آینده ی این ائتلاف را با مشارکت همه ی علاقه مندانی که به آن می پیوندند مشخص کنیم. از این رو از تمامی گروه ها و افرادی که تمایل دارند به این ائتلاف ملحق شوند و مسیر حرکت آن را شکل دهند می خواهیم با ای میل زیر تماس بگیرند و در گردهمایی ها و جلسات بحث و تصمیم گیری درباره ی چگونگی ادامه ی حرکت مشارکت کنند تا از این طریق بتوانیم با همفکری و توافق هرچه وسیع تر در طرح مطالبات زنان در این مقطع توفیق یابیم.

برای امضاء بیانیه و پیوستن به این حرکت با ای میل زیر تماس بگیرد:

[email protected]

گروه ها و افراد امضاکننده ی این بیانیه:

میدان زنان

کانون زنان ایرانی

مدرسه فمینیستی

انجمن زنان پارس

گروه تغییر برای برابری در اصفهان

کمپین یک میلیون امضاء در قم

انجمن ملی زنان کارآفرین

جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان

جمعی از مادران صلح

شبکه وکلای داوطلب

انجمن زنان مدیر کارآفرین

کمیته زنان سازمان دانش آموختگان تحکیم وحدت

کمیته زنان انجمن های اسلامی شرق کشور

کمیته زنان فرزندان اهورایی ایران

انجمن فراسو (تبریز)

کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت

گروه زنان انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف

کمیته گزارشگران حقوق بشر

کمیته پیشتیبان زنان و کودکان

کمپین آذربایجان (وبلاگ آذربایجاندا قادین سسی)

انجمن حمايت از حقوق شهروندي

کمپین یک میلیون امضاء در ایتالیا

کمیته زنان دفاع از حقوق بشر در آلمان

کانون فرهنگ و هنر

کانون رهاورد (آخن _ آلمان)

کمیته حقوق بشر انجمن های اسلامی دانشجویان شرق کشور

شورای پناهندگان ایرانی شهر برمن

جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش

کمپین یک میلیون امضا در اتریش

شبکه مدافعین حقوق بشر ایران در آلمان

انجمن زنان ایرانی در مونترال

کمپین یک میلیون امضاء در نروژ

stop child executions

افراد( به ترتیب حروف الفبا:)

آزیتا شرف جهان
آسیه امینی
آمنه خاتون فهیمی
آمنه شیرافکن
آناهید آباد
آیدا قجر
آینا قطبی یعقوبی
اشرف گرامی زادگان
اعظم اکبرزاده
اعظم صادقی خطیبی
اعظم طالقانی
افسر صفائیان
اکرم خیر خواه
اکرم مینویی
الناز بابایی
الهه کولایی
اشرف چیتگرزاده
باران کوثری
بهار آذرم
بهاره هدایت
بیژن زاده
پرستو دوکوهکی
پروین بختیارنژاد
ترانه بنی یعقوب
ثریا سهرابی نژاد
تهمینه طاهری
حمید آزرم منش
حمیده ابراهیمی
خدیجه مقدم
خسرو دلیرثانی
رزا حسامی
رزیتا شرف جهان
رودابه امیدیان
روزبه میرچرخچیان
رویا زینل
زهرا بی شتاب
زهرا اکبرزاده
زهرا بی شتاب
زهرا سعیدزاده
زهرا مینویی
زهره امینی
زهره معینی
ژیلا بنی یعقوب
ژیلا شریعت پناهی
سارا صباغیان
سارا نجیمی
ساقی لقایی
ساناز محسن پور
سحر طالبی
سعیده نادری
سوسن شریعتی
سولماز ایگدر
سونیا ترکمان
سیمین بهبهانی
شادی صدر
شهره مهولاتی
شهلا اعزازی
شهلا شرکت
شهلا لاهیجی
شیرین عبادی
شیوا نظرآهاری
صادقه شیردل
طاهره طالقانی
عارفه الیاسی
غزال شولی زاده
غزال محسن پور
فاطمه امدادی
فاطمه سیف اللهی
فاطمه صادقی
فاطمه گوارایی
فاطمه مسجدی
فخرالسادات محتشمی پور
فرزانه دشتی
فرزانه طاهری
فرشته اصانلو
فرشته جمشیدی
فرنگیس مزداپور
فریده غائب
فریده ماشینی
فیروزه صابر
کامران طاهباز
گوهر شمیرانی
گیتی پورفاضل
گیتی خیرخواه
گلبهار ممویی
لادن علوی
لیلا انصاری
لیلا صحت
لیلی ارشد
محبوبه عباسقلی زاده
محسن مالجو
محمد مصطفایی
مرضیه داورزنی
مریم بهرمن
مریم بهشتی
مریم بیدگلی
مریم رحمانی
مریم قنبری
مریم کیان ارثی
مریم مجد
مریم سرابی
مریم یاسمین شیرازی
مژگان جعفریان
مسرور منشی زاده
منصوره شجاعی
منیژه رسولزاده
مونا محمدزاده
مهسا برخوردار
مهسا فتوحی
مهناز محمدی
مهین فهیمی
مینو کیامان
مینو مرتاضی
میترا آناهید
ناهید توسلی
نسرین افضلی
نسرین ستوده
نسرین علوی
نسرین ملکی
نسیم سرابندی
نسیم غنوی
نوشین احمدی خراسانی
نیره توکلی
نیلوفر مهدیان
وحیده مولوی
هاله سحابی
هایده تابش
هدا عمید
یاسمن دادور
یاسمن نیلفروشان

اسامی جدید:

آزیتا جمالی
آزیتا رضوان
آذر خونانی
آمنه خاتون فهیمی
آمنه رضایی
آینا قطبی یعقوبی
آینده آزاد
آرارات راتوسیان
ابوالفضل جمالی
احمد بیگلو
اردشیر زارعی قنواتی
اشرف چیتگرزاده
اشرف منطقی
اعظم خاتم
اعظم عفتی
اعظم گلی زاده
افسانه وفايي
اکرم ابویی
اکرم خاتم
الهام حسینی
الهه مهولاتی
باربد گلشیری
بهاره بقایی
بهاره برزگر
بهروز محمودیان
بهزاد هوشمندی
پروین کهزادی
پروین موسوی
پریسا انصاری
پویا عزیزی
تراب مستوفی
ثریا قزل ایاغ
جواد موسوی خوزستانی
حامد صادقی صفت
حامد قلی زاده
حسن اکبری نیا
حسین باقرزاده
حمید تقی زاده
خيرالله لقايی
خسرو تجربه کار
دکتر هوشنگ سبحانی
راحله حسینی
رضا راضی
رضا علیجانی
رضوان مقدم
روجا بندری
روح انگیز کراچی
روحی افسر
روحی شفیعی
ریرا باویان
زری سردانی
زویا نیک
زهرا احمدی
ژاله فرامرزیان
ژاله گوهری
سارا کریمی
سحر مفخم
سعادت پیرانی
سعیده امین
سمانه رضازاده
سمانه رضایی
سمانه موسوی
سمیه بهادری
سهیل آصفی
سید کوهزاد اسماعیلی
شورانگیز داداشی
شهاب الدین شیخی
شهره مولودی
شهلا فرجاد
شهلا فروزانفر
شیرین فامیلی
شیوا نوجو
صبریه نجفی
صفا مرادی
طاهره ميثمي
عفت ماهباز
علی اوحدی
علی کبیری
علیرضا رهبری
غزال مجدزاده
فاطمه آملی وطن دوست
فاطمه فرهنگ خواه
فاطمه نصیرپور
فتانه عبدالحسینی
فراز یکیتا
فرانک فرید
فرخ موسوی
فرخنده رحیمی
فرزانه عظیمی
فرشته قاضی
فرهاد شرفی
فریده شهرکی
فریده یزدی
فهیمه احمدیان
فهیمه خضرحیدری
قدسی سرمست
کاظم علمداری
کاوه رضایی شیرازی
کبرا قاسمی
كيوان صميمي
گیسو جهانگیری
فریبا هادیزاده
فرحناز محمدی
لیلا انصاری
لیلا موری
مجتبی گهستونی
محمد بهشتی
محمدرضا لطفی
مریم اقبالی
مریم سرابی
مریم سطوت
مسعود آذری
مسعود شب افروز
معصومه وطنی
ملوک عزیززاده
مهتاب صفایی
مهران انصاري
مهرداد مشایخی
مهرزاد غنی پور
مهران انصاري
مسعود بهنود
مهدی فتاپور
ملیحه محمدی
مهرنوش نجفی راغب
فاطمه باغبان بهار
مهوش مهاجر
میترا آزرم
میترا مقیمی
مینا تهرانی پور
مینا ربیعی
مینا کهوند
میهن جزنی
ناصر زراعتی
ناهید خیرابی
ندا حبیب اله
نرگس جودکی
نرگس محمدی
نسرین بصیری
نوید صبری
نیره توحیدی
نیره رنجبر
نیره هاشمی
نیلو گلشن آرا
نینا وباب

جمع آوری امضاء ادامه دارد

برای امضاء بیانیه و پیوستن به این حرکت با ای میل زیر تماس بگیرد:

[email protected]