بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات تکمیلی در مورد خطر شکنجه/احتمالاً زندانی عقیدتی/دادرسی غیرعادلانه

عفو بین الملل
۲۸ آبان ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری