ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: بازداشت در سلول انفرادی/نگرانی از اعمال شکنجه یا بدرفتاری های دیگر/احتمالاً زندانی عقیدتی:حسین درخشان

عفو بین الملل
۲۵ آذر ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری