ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : بازگشت اجباری/نگرانی برای امنیت شهروندان ازبکستان"

عفو بین الملل
۲۷ شهریور ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری