ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : اطلاعات تکمیلی در مورد حکم اعدام، محاکمه غیر عادلانه، شکنجه : یعقوب مهرنهاد

عفو بین الملل
۱۸ مرداد ۱۳۸۷
اطلاعیه مطبوعاتی