ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : حکم اعدام : بهنود

عفو بین الملل
۱۸ دی ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری