بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

از ایران درخواست شد که احکام علیه فعالان حقوق زن را لغو کند

عفو بین الملل
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷
اطلاعیه مطبوعاتی