ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : نگرانی از شکنجه و بدرفتاری های دیگر/ احتمال وجود زندانی عقیدتی : اشخاصی که به مسیحیت گرویده اند

عفو بین الملل
۱۰ خرداد ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری