ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : اطلاعات تکمیلی در باره حکم اعدام و شکنجه داوود عبداللهی مقدم

عفو بین الملل
۱۹ تیر ۱۳۸۷
فراخوان/اقدام فوری