بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

روند زندان‌های جهان ۲۰۲۳

سازمان اصلاح کیفری بین‌الملل/موسسه دادگستری تایلند
۱۱ خرداد ۱۴۰۲
گزارش

متن این گزارش به زبان فارسی در دسترس نیست.