بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان‌های دیگر

بیانه مشترک ائتلاف تاثیر بر ایران و اصل ۱۹ در گفتگو ویزه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در حوزه ایران

ائتلاف تاثیر بر ایران و اصل ۱۹
۱۴ تیر ۱۴۰۲
نطق

متن این بیانه به فارسی در دسترس نیست.