بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اسناد و مدارک رسمی

رای دادگاه استکهلم در پرونده حمید نوری، مورخ ۱۴ ژوییه ۲۰۲۲

دادگاه بدوی استکهلم
۲۴ خرداد ۱۴۰۱
مدرک دادگاه

متن حکم دادگاه را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید.