بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر: ایران باید استفاده از بازداشت‌های‌ طولانی مدت برای خاموش کردن مدافعان حقوق بشر را متوقف کند

گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه مدافعان حقوق بشر
۱۵ تیر ۱۴۰۰
فراخوان/اقدام فوری

این بیانیه به فارسی در دسترس نیست.