بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارشگران ویژه‌ سازمان ملل در حوزه وضعیت حقوق بشر ایران: با زنان و دختران به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می‌شود؛ نیاز فوری به اصلاح وجود دارد

گزارشگران ویژه‌ سازمان ملل در حوزه وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران
گزارشگران ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
فراخوان/اقدام فوری

ترجمه غیر رسمی این متن را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید.