بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

آزادی فعالان کرد و دیگر افراد بازداشت‌شده اقدامات فوری بین‌المللی را می‌طلبد

۳۶ سازمان حقوق بشر از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند و انجمن حقوق بشر در کردستان ایران-ژنو / ترجمه عفو بین‌الملل
۳۶ سازمان حقوق بشر از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند و انجمن حقوق بشر در کردستان ایران-ژنو
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
فراخوان/اقدام فوری

متن این بیانیه را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید.