بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
جمهوری اسلامی و نقد حقوق بشر

پرسش‌ و پاسخ دانشجویان با رئیس جمهور پیرامون حقوق بشر، مشکلات دانشجویی و مسایل اقتصادی

رسالت
رسالت
۱۶ آذر ۱۳۶۷
مقاله از روزنامه

 این مقاله را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید