بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

نامه مشترک ۲۲ سازمان حقوق ‌بشری به سران کشورها برای تحقیق درباره سرکوب معترضان در ایران

۲۲ سازمان از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۲ سازمان از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۹ شهریور ۱۳۹۹
فراخوان/اقدام فوری

متن این بیانیه به زبان فارسی در دسترس نیست.