بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

نامه‌های لو رفته، پوششکاری حکومت ایرات را در مورد وضعیت کووید ۱۹ در زندان‌ها آشکار می‌کند

عفو بین‌الملل
عفو بین‌الملل
۱۰ مرداد ۱۳۹۹
فراخوان/اقدام فوری

متن این بیانیه به زبان فارسی در دسترس نیست.