بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

بیانیه مشترک ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام در مورد مجازات اعدام و کووید ۱۹

ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام و سازمان‌های عضو آن
شورای حقوق بشر سازمان ملل
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
بیانیه

این متن به زبان فارسی در دسترس نیست.