ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

گزارش سالانه (۲۰۱۹) عفو بین‌الملل از مجازات اعدام در جهان

عفو بین‌الملل
عفو بین‌الملل
۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
گزارش

این گزارش به فارسی در دسترس نیست.