بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

اظهارات ۳ آوریل ۲۰۲۰ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد کرونا در زندان‌های ایران و مرگ دانیال زین العابدینی

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
فراخوان/اقدام فوری

این متن به فارسی در دسترس نیست.