بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

دستورالعمل موقت در مورد ویروس کووید ۱۹، توجه خاص به افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند

کمیته دائمی بین سازمان‌ها / ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۱ اسفند ۱۳۹۸
دفترچه

از مقدمه متن:

ویروس کووید ۱۹ به یک پاندمی جهانی تبدیل شده و به مرور زمان در همه جا شیوع می‌یابد. از این جهت، وضعیت افرادی که در زندان‌ها، بازداشتگاه‌های اداری، بازداشتگاه‌های مهاجرتی، و مراکز بازپروری معتادان، به سر می‌برند، و آسیب‌پذیری این افراد، نیازمند تمرکز و توجه خاص می‌باشد.

افرادی که از آنان سلب آزادی شده از دیگران آسیب‌پذیرترند چرا که ویروس کرونا می‌تواند به لحاظ تراکم معمولاً بالای جمعیت زندانی در فضاهای کوچک، و نیز در برخی موارد، دسترسی محدود به بهداشت و مراقبت‌های پزشکی، با سرعت بیشتری در میان این افراد اشاعه پیدا کند. به موجب الزامات معیارهای بین‌المللی، دولت‌ها موظفند دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی را، معادل آن چه در جامعه رایج و در دسترس است، برای افرادی که در بازداشت به سر می‌‌برند، میسر و تضمین نمایند، و این امر در مورد کلیه افراد ، صرف نظر از تابعیت، ملیت، و یا وضعیت مهاجرتی آنان، صدق می‌کند.

رعایت و حفظ بهداشت در بازداشتگاه‌ها نه تنها در جهت منافع زندانیان است بلکه سلامتی کارکنان زندان‌ها و کل جامعه را نیز تضمین می‌نماید. به موجب حقوق بین‌الملل بشر،[1] کشورها ملزم به تضمین بهداشت و سلامتی افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها می‌باشند. اگر خطرات مرتبط با ویروس در این مکان‌ها مرتفع نشود، کووید ۱۹ می‌تواند در میان عموم مردم در خارج از زندان نیز به طور گسترده‌تری شایع شود.

هدف پیام‌های زیر‌، پرداختن به مسائل خاص افرادی که از آنان سلب آزادی شده نزد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط و مسئول می‌باشد. (وزارت دادگستری، وزارت داخله (کشور)، وزارت بهداشت و درمان، دستگاه‌های مسئول امور مهاجرتی، پناهندگی، و مراکز بازپروری، و غیره).

[1] https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/InternationalStandards.aspx

متن کامل را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید