ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کارشناسان حقوق بشز سازمان ملل: مورد هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران، آزادی مطبوعات را در معرض خطر می‌دهد

گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۲۱ اسفند ۱۳۹۸
فراخوان/اقدام فوری

این متن به زبان فارسی در دسترس نیست.