ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

هزاران نفر تحت بازداشت خودسرانه و در معرض خطر شکنجه قرار دارند

عفو بین‌الملل
عفو بین‌الملل
۲۵ آذر ۱۳۹۸
اطلاعیه مطبوعاتی

• هزاران نفر دستگیر شده اند، از جمله نوجوانانی که فقط ۱۵ سال سن دارند

• بازداشت شدگان در معرض خطر ناپدیدی قهری و شکنجه قرار دارند

• بنا به منابع موثق، دست کم ۳۰۴ نفر از معترضان کشته شده اند