بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

مسئولان ایران اعمال خشونت علیه معترضات مسالمت‌آمیز را متوقف کنند: بیانیه‌ای از ۴۶ سازمان غیر دولتی

بنیاد عبدالرحمن برومند و ۴۵ سازمان غیر دولتی دیگری
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۲ آذر ۱۳۹۸
فراخوان/اقدام فوری

خلاصه: بنیاد عبدالرحمن برومند، در کنار ۴۵ سازمان حقوق‌بشری دیگر از کشورهای مختلف، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خواستار توقف سرکوب و خشونت بیرحمانه علیه معترضان و آزادی بدون قید و شرط کلیه کسانی شده‌ است که در جریان اعتراضات سراسری پائیز ۹۸ دستگیر شده‌اند. این سازمان‌ها همچنین از دولت ایران می‌خواهند که به موازین بین‌المللی حقوق بشری در رابطه با حق آزادی بیان، آزادی تجمعات، دسترسی آزاد و مبادله اطلاعات و اصول اساسی در توسل به زور و استفاده از اسلحه گرم احترام بگذارد. پاسخگویی، محاکمه و مجازات مقاماتی که در کشتار معترضان و استفاده از سلاح‌های مرگبار دست داشته‌اند یکی دیگر از خواسته‌های سازمان‌های امضا کننده این بیانیه است.