بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

جهان چشم خود را به روی بحران گسترده ناپدیدسازی های قهری در ایران بسته است

عفو بین‌الملل
عفو بین‌الملل
۶ شهریور ۱۳۹۸
اطلاعیه مطبوعاتی

سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای مطبوعاتی که در آستانه 7 شهریور، «روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری»، منتشر کرده میگوید امتناع مستمر مقامها و مسئولان ایرانی از افشای سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی، که در جریان کشتار زندانیان در سال 1367 قهراً ناپدید شده و طی روالی فراقضایی اعدام شدند، بحرانی به وجود آورده که جامعه جهانی چندین دهه آن را عمدتاً ندیده گرفته است.