بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دموکراسی خواهی در دوران پس از انقلاب

بیانیه ۱۴ فعال مدنی و سیاسی و مطالبه‌گر استعفای رهبری

۱۴ فعال مدنی و سیاسی
کانال رسمی ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور
۲۹ تیر ۱۳۹۸
نامه

هموطنان گرامی


ما چهارده تن، بی هیچ واهمه و پروایی، جمهوری اسلامی را نظامی برآمده از قوانین استبدادی می دانیم و با نشانه رفتن دقیق مبانی و مظهر مفاسد این نظام که همانا "قانون اساسی" و جایگاه ولی فقیه و" رهبری "ست، خواستار مطالبات بر حق خود و بخش وسیعی از مردم خویشیم!

به بیانی واضح تر، ما با کلیت این حکومت و حاکمیت و همه نهادها و قوای آن مخالفیم و معتقدیم هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد.

ما چهارده تن، در پی "گذار کامل" و مسالمت آمیز از این رژیم «ایران ویران کن»، و در پی برپایی انتخاباتی آزاد هستیم.
ما نیز در آرزوی برخورداری حکومتی دموکراتیک و سکولار بوده که اعلامیه جهانی حقوق بشر سر لوحه مجلس آینده اش برای تدوین و تبیین مدرنترین قانون اساسی عصر حاضر باشد!

پس، آنچه که ما چهارده تن با انتشار نخستین بیانیه ی خویش در پی آن بوده و هستیم،  یک مطالبه فراجناحی برای «عبور کامل» از نظام جمهوری اسلامی بوده و متعلق بهمه آزادیخواهان راستین با هر گرایش سیاسی و عقیدتی است.


امضا کنندگان بیانیه اول

1-محمد ملکی        
2- گوهر عشقی ( مادر شهید ستار بهشتی )             
3-حوریه فرج زاده ( خواهر شهید شهرام از شهدای ۸۸)
4-هاشم خواستار
5- محمد کریم بیگی ( پدر مصطفی از شهدای 88)   
6-محمد نوری زاد       
7-محمد رضا بیات  
8-محمد مهدوی فر        
9-کمال جعفری یزدی
10- زرتشت احمدی راغب
11-رضا مهرگان
12- عباس واحدیان شاهرودی
13- محمد حسین سپهری     
14- جواد لعل محمدی