بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اظهارات مصطفی پورمحمدی درباره کشتار ۶۷ تاییدی است بر بی اعتنایی کامل ایران به قوانین بین‌المللی حقوق بشر

عفو بین‌الملل
عفو بین‌الملل
۸ مرداد ۱۳۹۸
بیانیه

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه ای اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه قضائیه و وزیر سابق دادگستری ایران را، در دفاع از اعدام‌های گسترده سال ۶۷ رگواه تکا‌‌ن‌دهنده ای در تأیید این دانست که مقام‌ها و مسئولان ایران در آن زمان و تا به امروز عامدانه قوانین بین‌المللی حقوق بشرر را مورد بی‌اعتنایی آشکار قرار داده‌اند. به گفته عفو بین‌الملل، این اظهارات همچنین بار دیگر بهشکل برجسته نشان می‌دهد که مقام‌های ارشد درگیر در آن کشتارها خود را مصون از محاکمه و مجازات می‌بینند.