بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

زندانی شدن به جرم اعتراض به قانون حجاب اجباری

عفو بین‌الملل
۱۷ تیر ۱۳۹۸
فراخوان/اقدام فوری

منیره عربشاهی، یاسمن آریانی و مژگان کشاورز به جرم اعتراض به حجاب اجباری به طور خودسرانه دستگیری شده و از سه ماه پیش در زندان شهر ری محبوس شده اند. عفو بین‌الملل از همگان می‌خواهد با نوشتن نامه به مقامات ایران خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این زندانیان شوند که به جرم ابراز عقیده در زندان به سر می‌برند. نمونه این نامه در متن اصلی این بیانیه به زبان انگلیسی در دسترس شماست.