بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

اجرای حکم شلاق در ملاعام در اهواز: یک متهم به سرقت ۷۴ ضربه شلاق خورد

هرانا
هرانا
۱۳ تیر ۱۳۹۸
مقاله از تارنما

حکم شلاق در ملا عام یک متهم که پیشتر به اتهام “سرقت” به حبس و شلاق محکوم شده بود، روز گذشته در یکی از میادین شهر اهواز اجرا شد. ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات‌های تحقیرآمیز استفاده می‌کند، این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸، یک متهم به سرقت در اهواز شلاق زده شد.

این متهم پیشتر به اتهام سرقت توسط شعبه ۱۱۵ جزایی اهواز به ۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق در ملا عام محکوم شده و حکم شلاق وی توسط شعبه ۷ واحد اجرای احکام دادگستری این شهر به ریاست قاضی قارونی به اجرا در آمد.

هویت فردی که حکم شلاق در مورد وی اجرا شده است تا لحظه تنظیم این گزارش احراز نشده است.

لازم به ذکر است ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.