بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

مقامات ایران باید در مورد مرگ زندانی سیاسی، بنیامین آلبوغبیش در زندان تحقیق کنند

عفو بین‌الملل
۷ تیر ۱۳۹۸
اطلاعیه مطبوعاتی

عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست که در مورد مرگ مشکوک بنیامین آلبوغبیش، زندانی ۲۸ ساله اهوازی در زندان فورا تحقیق کنند. به گفته عفو بین‌الملل خانواده این زندانی سیاسی یک ماه پس از دستگیری او اطلاع یافتند که فرزندشان در زندان جان سپرده است. با توجه به اعمال سیستماتیک شکنجه در زندان‌های ایران، مرگ این جوان عرب اهوازی که مشکلی از نظر پزشکی نداشته، نگرانی عفو بین‌الملل را در مورد اعمال شکنجه بر این زندانی برانگیخته است. نگاه کنید به متن کامل این بیانیه به زبان انگلیسی.