ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

قوانین سرکوبگرانه حجاب اجباری زندگی زنان را کنترل می‌کند

عفو بین‌الملل
۷ خرداد ۱۳۹۸
مقاله از تارنما