ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل: قوانین بین‌المللی، اعدام کودکان را به شکل مطلق ممنوع کرده است

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
فراخوان/اقدام فوری

این منبع به زبان فارسی در دسترس نیست.