بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۱۸

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۲ فروردین ۱۳۹۸
گزارش

خبرگزاری هرانا – گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۳۶۷۷ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۱۸ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۷۴۴۲ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۲۶۹۴ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم ۲۳۶ شهروند در حالی که ۷۲ درصد اعدام ها بصورت مخفیانه بوده و ۶۵ درصد اعدام شدگان از بابت قتل به اعدام محکوم شده بودند. این گزارش را با حجم انبوده داده های آماری آن در ادامه بخوانید.