ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

گزارش سالانه (۲۰۱۸) عفو بین‌الملل از مجازات اعدام در جهان

عفو بین‌الملل
۲۱ فروردین ۱۳۹۸
گزارش

در سال ۲۰۱۸ حداقل ۶۹۰ مورد اعدام در سطح جهان شناخته شده است. این رقم ۳۱ درصد کمتر از تعداد اعدامهای سال ۲۰۱۷ یعنی ۹۹۳ مورد بوده است. این رقم کمترین تعداد اعدامی است که عفو بین‌الملل ظرف ده سال گذشته گزارش کرده است