بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

قصاص؛ برقراری عدالت یا انتقام‌جویی؟ مصاحبه رویا برومند با برنامه تابو ی رادیو فردا

رادیو فردا
رادیو فردا
۱۳ دی ۱۳۹۷
مصاحبه

قصاص بر پایه آیاتی از قرآن به قوانین مجازات اسلامی ایران افزوده شده؛ مجازاتی که منتقدانش آن را بازمانده دوران قبل از حقوق مدرن می‌دانند اما مدافعانش در راستای حفظ حقوق فرد و اتفاقاً کاستن از میزان خشونت ارزیابی می‌کنند. رویا برومند و عبدالعلی بازرگان این هفته در تابو بر سر همین موضوع بحث می‌کنند.