بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بین‌الملل اعدام شتابزده اعدام وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی را محکوم کرد

عفو بین الملل
۲۳ آبان ۱۳۹۷
اطلاعیه

عفو بین‌الملل محاکمه ناعادلانه و اعدام وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی، امروز چهارشنبه ۲۳ آبان، را محکوم کرد و آن را «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» نامید. به گفته عفو بین‌الملل، قوانین بین‌المللی حقوق بشر مجازات اعدام را برای جرایم غیر مرگبار، از قبیل تخلفات مالی مطلقا ممنوع کرده است. محاکمه شتابزده و ندادن فرصت کافی به آنان برای فرجام‌خواهی نمونه دیگری از برخورد تحقیرآمیز مقامات ایران به حقوق بنیادی متهمان در برخورداری از محاکمه عادلانه است.