بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

زینب سکاوند، قربانی خشونت خانوادگی در محاکمه‌ای ناعادلانه محکوم شد و اعدام گردید

عفو بین الملل
۱۰ مهر ۱۳۹۷
بیانیه

طبق خبر هولناک امروز، زینب سکاوند ۲۴ ساله، سحرگاه امروز به دار آویخته شد. این زن کرد که در ۱۵ سالگی ازدواج کرده بود، دو سال بعد، در سن ۱۷ در نزاعی خانگی که منجر به قتل همسرش شده بود دستگیر گردید. او بدون داشتن وکیل و براساس اعترافات خود در محاکمه‌ای ناعادلانه و با نقض تعهدات بین‌المللی ایران، محکوم به اعدام شد. عفو بین‌الملل در این بیانیه بار دیگر از مقامات ایران می‌خواهد که اجرای احکام اعدام را تا لغو قطعی این مجازات به حالت تعلیق درآورند. مقامات ایران باید از اعدام کسانی که در سن کودکی و زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند خودداری کند و تعهدات بین‌المللی خود را مبنی بر ممنوعیت اعدام افراد زیر ۱۸ سال محترم شمارد. برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به متن کامل این بیانیه به زبان انگلیسی.